(Online) svijet edukacija

Online svijet edukacija

(Online) svijet edukacija

Odakle krenuti? Tijekom pretraživanja edukacija od vlastitog interesa, i sama sam naišla na poteškoće pronalaska onog što me zanima. Postoje neke službene stranice vezane uz moju odgojno-obrazovnu struku gdje se