Teacher Lists-2

Tea-Marija Šantić

Tea-Marija Šantić

Odgojiteljica i psihoterapeutkinja pod supervizijom u edukaciji
Tea Resanović

Tea Resanović

Pedagoginja, kreator EduList.online platforme
Sara Novak

Sara Novak

Stručna suradnica mentorica pedagoginja, psihoterapeutkinja pod supervizijom
Mia Žilić

Mia Žilić

Mag. praes. educ., Montessori odgojiteljica
Anita Malašić

Anita Malašić

Pedagoginja, odgojiteljica
Petra Gotal

Petra Gotal

mag. praesc. educ., doktorandica, mentorica, autorica
Lana Kihas

Lana Kihas

mag. praesc. educ., mentorica, autorica, koordinatorica konferencija