dr.sc. Mia Roje Đapić

dr.sc. Mia Roje Đapić

dr.sc., klinička psihologinja, integrativna psihoterapeutkinja i terapeutkinja za djecu i mlade

https://nijanseduse.com/

dr. sc. Mia Roje Đapić klinička je psihologinja, integrativna psihoterapeutkinja i terapeutkinja za djecu i mlade

  • Stalno je zaposlena u zdravstvenom sektoru uz honorarne angažmane u nevladinim organizacijama.
  • Završila je majstorski stupanj neurolingvističkog programiranja, specijalizaciju iz odrasle te dječje i adolescentne integrativne psihoterapije uz niz kraćih edukacija vezanih za psihodijagnostiku i psihoterapiju (art terapija, play terapija, kognitivno bihevioralna terapija u tretmanu traume, forenzično intervjuiranje djece…).
  • Završila je doktorski studij prevencijske znanosti te je obranila doktorsku disertaciju na temu sekstinga adolescenata.
  • Koordinirala je nacionalno istraživanje o Screen Time-u djece predškolske dobi te je aktivna sudionica brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.
  • Publicira znanstvene radove, izvršna je urednica jedne, a autorica dvije znanstveno-stručne knjige, kao i mnogih letaka, publikacija, brošura i poglavlja u knjigama na temu dječjeg razvoja i traume.
  • Održava treninge i edukacije za stručnjake u suradnji s relevantnim domaćim (npr. nadležna Ministarstva, Pravosudna akademija) i međunarodnim (npr. UNICEF, OSCE) institucijama i organizacijama.
  • Edukatorica je i supervizorica volontera na Hrabrom Telefonu, gdje i sama volontira u programu e- savjetovanja.
  • ORCID broj znanstvenika: 0000-0002-6277-4197