Korištenje senzorne integracije u svakodnevnom funkcioniranju skupine – olakšavanje izazovnih situacija