Provedba akcijskog istraživanja u dječjem vrtiću

Current Status
Not Enrolled
Price
38 €
Get Started

Poštovani polaznici, dobrodošli na edukaciju.

Možete pratiti video lekcije te preuzeti popratne materijale s edukacije kada uđete u video lekciju.

Nakon odgledanih video lekcija, potvrda o sudjelovanju bit će vam automatski dostupna pod rubrikom “download certificate”.

Hvala! EduList tim

SADRŽAJ:

  • Definiranje i prikaz akcijskih istraživanja te uloga u kontekstu odgoja i obrazovanja
  • Struktura akcijskog istraživanja te izrada vlastitog primjera cikličke strukture
  • Kako unaprijediti pedagošku praksu putem akcijskih istraživanja
  • Kako potaknuti djecu na akcijsko istraživanje unutar odgojno-obrazovne skupine
  • Prikazuju se primjeri uspješno provedenih akcijskih istraživanja, ukazuje se na moguće izazove te potencijal koji leži u svakom pojedincu i kolektivu koji želi i angažiran je u istraživačkom smjeru
  • Primjer pisanja istraživačkog dnevnika i procesa evaluacije
  • Izrada vlastitog plana aktivnosti te smjernice po kojima se vrši vrednovanje planiranog

KONCEPT:

  • Interaktivno predavanje i radionica za stručnjake koji rade s djecom rane i predšk. dobi
  • Trajanje: 2.5 h, online Zoom

Edukacija

VIDEO LEKCIJE

Related Courses