Antonija Vukašinović

Antonija Vukašinović

mag. praesc. educ., doktorandica, asistentica

Antonija Vukašinović, mag. praesc. educ., doktorandica Poslijediplomskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole, Filozofski fakultet u Osijeku, vanjska suradnica – asistentica na Sveučilištu u Slavonskom Brodu na kolegijima Preddiplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osnivačica udruge „Loris“

  • 2017. je upisala Diplomski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti( dislocirani studij u Slavonskom Brodu); smjer Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Diplomski je rad obranila 2020.godine na temu Modeli jezičnog razvoja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.
  • Po završetku diplomskog studija, iste godine, upisala je Poslijediplomski studij Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
  • Od rujna 1996.godine radi kao odgojitelj u dječjim vrtićima u Slavonskom Brodu, a od 2020. kao odgojitelj mentor. Tijekom studiranja, surađuje s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i kao vanjski suradnik, održava metodičke vježbe studentima za kolegij Integrirani predškolski kurikulum 3. Trenutno je zaposlena kao vanjski suradnik, asistent na Sveučilištu u Slavonskom Brodu na kolegijima Preddiplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Tijekom diplomskog studija aktivno surađuje s profesorima i drugim stručnjacima u odgoju i obrazovanju te objavljuje stručne i znanstvene članke u domaćim i inozemnim časopisima.
  • Također, sudjeluje i izlaže pedagoški rad i primjere dobre prakse na konferencijama koje se održavaju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
  • Recenzirala je znanstvene radove za Međunarodno znanstvenu konferenciju « Kvalitativna istraživanja» Sveučilišta u Floridi i sudjelovala u organizaciji međunarodno znanstvene konferencije Globalne kompetencije za 21.stoljeće koja se održavala na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
  • Osnivačica je  Udruge odgajatelja predškolske djece „Loris“. Djelovanje Udruge „Loris“ usmjeravala je  na edukaciju odgajatelja, roditelja i lokalne zajednice kroz organiziranje stručnih skupova i edukacija.
  • Svoj istraživački rad temelji na akcijskim istraživanjima i razvojem partnerstva obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova s ciljem poboljšanja kvalitete odgojno obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i školama.
  • Članica je Omep-a i EECERE.