Petra Gotal

Petra Gotal

mag. praesc. educ., savjetnica, doktorandica, mentorica, autorica

Petra Gotal, doktorandica studija Cjeloživotnog obrazovanja i obrazovnih znanosti pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade, odgajateljica mentorica, autorica priručnika

  • Petra Gotal je 2009. godine diplomirala na Preddiplomskom stručnom studiju predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga, nastavila je svoje obrazovanje i upisala Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na istom fakultetu, koji je završila 2015. godine i stekla zvanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
  • Trenutno pohađa Doktorski studiji Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti pri Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Petra Gotal je odgojiteljica mentorica s 14 godina iskustva u radu s djecom i roditeljima.
  • Trenutno radi kao Savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade (Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo u društvene djelatnosti Grada Velike Gorice)
  • Voditeljica je programa podrške roditeljstvu ‘Rastimo zajedno’ , u sklopu kojeg već devet godina aktivno provodi edukacije za roditelje i odgojitelje pružajući im stručnu podršku i informacije o različitim aspektima odgoja djece.
  • U vrtiću vodi timske radionice, kao oblik stručnog usavršavanja odgojitelja. Petra je također angažirana i u provođenju edukacija za odgojno obrazovne stručnjake različitog profila (Razvoj vještina stručnog i znanstvenog pisanja i izlaganja; Uloge, očekivanja i izazovi odgojitelja mentora i pripravnika u procesu stažiranja; Implicitna pedagogija i profesionalni identitet odgojitelja i dr.).
  • Petra aktivno sudjeluje u domaćim i u međunarodnim projektima koji promiču toleranciju, interkulturalizam i svijest o osobnom identitetu. Njezin doprinos kvaliteti odgojno-obrazovnog rada vidljiv je kroz osmišljavanje i provedbu različitih projekata.Nadalje, Petra Gotal je aktivna na znanstvenim i stručnim skupovima gdje predstavlja svoj rad (STOO, STOO2, OMEP i dr.).
  • Također je autorica priručnika “Razvojni putokaz djeteta – za djecu od 5 do 7 godina” te koautorica priručnika “Razvojni putokaz djeteta – za djecu od 3 do 5 godina”.
  • Tijekom svog profesionalnog razvoja, objavljuje stručne i znanstvene radove.
  • Također je recenzirala radove za nekoliko konferencija, između kojih je i međunarodna znanstvena konferencija “Globalne kompetencije za 21. stoljeće”, što je dodatno priznanje njenom stručnom autoritetu.
  • Područje njezinog istraživačkog rada obuhvaća vođenje predškolskih ustanova te profesionalni razvoj odgojitelja.