Barbara Kušević

Barbara Kušević

izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Barbara Kušević, Izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  • Autorica niza znanstvenih i stručnih radova (BIB POVEZNICA).
  • Trenutni znanstveni interes usmjeren na odnos obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, s posebnim naglaskom na rodnu dimenziju toga procesa, teorijsko artikuliranje različitih pedagogijskih fenomena i kvalitativnu metodologiju pedagogijskih istraživanja.