Lana Jugović

Lana Jugović

odgajateljica mentorica

Lana Jugović, odgajateljica mentorica

 • 2001. godine upisala sam izvanredni studij na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, smjer predškolski odgoj
 • diplomirala u lipnju 2004. godine, s diplomskim radom na temu iz dječje književnosti (Proza za djecu Stanislava Femenića) i tako stekla zvanje odgojitelja predškolske djece
 • državni stručni ispit za odgojitelja predškolske djece, studeni 2006.
 • specijalist digitalne video i audio montaže, Algebra, veljača 2023.
 • ekspresivna art terapija, Heart, lipanj 2023.
 • od kolovoza 2016. odgajatelj u DV ”Dječja igra”, odgajatelj mentor od svibnja 2019.

IZLAGANJA

  • ”Prikaz posebnosti izgrađivanja kvalitetnog predškolskog kurikuluma u uvijetima manjeg (privatnog) vrtića”, DV Lanište
  • ”Kako timskim radom poticati razvoj suvremenog kurikuluma”, Učiteljski fakultet u rijeci
  • ”Početne aktivnosti u ostvarivanju rada na projektu s djecom rane dobi”, DV Rožica
  • ”Organizacija odgojno-onrazovnog procesa i uloge svih čimbenika za rani i predškolski odgoj i obrazovanje”, DV Kustošija
  • ”Preduvijeti razvoja kvalitetnih projekata s djecom”, Udruga odgajatelja Krijesnice
  • ”Ekspresivni mediji-alatka za osobađanje kreativnosti djece”, DV Rožica
  • ”Kontekstualne pretpostavke vrtića za stvaranje prakse kvalitetne refleksije”, Tuheljske toplice
  • ”Likovni jezik djece rane dobi-prozor u dječje zamisli, vizije i teorije”, ACE 2019.
  • ”Refleksivna praksa usmjerena na profesionalni razvoj odgajatelja i podršku procesu sjedtetova učenja”, DV Sunčana
  • ”Dokumentiranje-moć oju treba prihvatiti, vještina koju treba graditi”, Udruga odgajatelja Verižice
  • ”Autentičan izraz djeteta i kako ga podržati”, Udruga odgajatelja Verižice
  • ”Dokumentacija u službi podrške procesu učenja djeteta”, DV Dječja igra
  • ”Prikaz planiranja i nadogradnje materijalnog konteksta kroz trogodišnji period u ateljeu”, Ennea
  • ”Reggio koncepcija kao inspiracija za kvalitetno ”slušanje djeteta”, Ennea
  • ”Jaslice, izvor mogućnosti, prilika i potencijala za rani razvoj dječjeg uma”, Udruga odgajatelja Maraške