Paket tema 4 – Priprema djeteta za (nove) situacije

Paket tema 4 - Priprema djeteta za (nove) situacije
- za stručnjake i roditelje

Paket tema 4 sadržava dvije teme o kojima ćete učiti kroz materijale:

  • Dječje samopouzdanje, Prilagodba (adaptacija) djeteta na ustanovu – Tea Resanović