Resanović - Da / ne ekranima u odgoju djece? - 29. i 30.03.21.

Resanović – Da / ne ekranima u odgoju djece? – dostupno kada god vam odgovara

[weforms id="3751"]

Resanović – Da / ne ekranima u odgoju djece? – dostupno kada god vam odgovara

Voditeljica: Tea Resanović, pedagoginja, kreator EduList.online

Edukacija se održava putem EduList platforme za e-učenje, dostupna kada god vam odgovara

PRIJAVI SE OVDJE

Teorijsko-iskustvena interaktivna radionica                              

  • Utjecaj ekrana na dječji razvoj (od rođenja do školskih dana)
  • Što kažu znanstvena istraživanja: kada, koliko je „dozvoljeno“?
  • „Screen time“ i „green time“
  • Alternativa ekranima u svakodnevnom životu
  • Edukativna strana ekrana

Cijena po osobi: 350 kn

Popusti: prijavljeno 5 i više osoba iz iste ustanove (cijena po osobi iznosi 300 kn za ukupno 2 dijela edukacije)

*Popusti se mogu kombinirati na sljedeći način:

  • može sudjelovati 1 osoba iz iste ustanove na 5 različitih edukacija EduLista te se tada uvažava popust
  • može sudjelovati 5 osoba iz iste ustanove na jednoj istoj edukaciji te se tada uvažava popust

*Napomene: Održava se putem EduList platforme za e-učenje. Edukacija je teorijsko-iskustvenog tipa uz korištenje interaktivnih online alata za uključivanje sudionika. Za korištenje online alata nije potrebno prethodno iskustvo, već se tijekom edukacije polaznicima omogući pristupanje ciljanim alatima te je uključivanje brzo i jednostavno.

Više o voditeljici edukacije i ostalim edukacijama OVDJE