Tajana Lerman

Tajana Lerman

odgajateljica

https://djecja-igra.hr/

Tajana Lerman, bacc. praesc. educ., odgajateljica u DV Dječja igra u Zagrebu

OBRAZOVANJE

  • Sveučilišni diplomski studij- Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Rijeci (2018.-…obrana diplomskog rada u tijeku), završen stručni studij PREDŠKOLSKOG ODGOJA u Zagrebu, stekla naziv-STRUČNA PRVOSTUPNICA (BACCALAUREA) PREDŠKOLSKOG ODGOJ

RADNO ISKUSTVO

  • Odgajateljica u DV Dječja igra, Zagreb (2011-…)
  • Dugogodišnji rad u objektu Vrbani III, pripravnička godina odrađena u objektu Dubrava
  • Kontinuirano unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa kroz istraživanje različitih mogućnosti djelovanja, kroz izgrađivanje osobnog stila rada te sudjelujući u procesu višegodišnjeg akcijskog istraživanja u suradnji s vanjskom supervizoricom
  • Mentoriranje odgajatelja-pripravnika u procesu pripreme za polaganje stručnog ispita
  • Razvijanje suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima
  • Prezentiranje osobnog i rada Vrtića na stručnim skupovima
  • Višegodišnji (6) profesionalni razvoj u području simboličke igre, rad na razvoju zrelijih karakteristika igre kod djece, uzročno-posljedičnom učenju, samoregulaciji izvršne funkcije, kreativnosti, subjektivnoj dobrobiti i snalažljivosti, razvoju uma kod djece rane dobi kroz dramsko izražavanje, likovno izražavanje u području dizajn, digitalni jezik, pokret tijela, verbalno i na brojne druge načine

Profesionalne kompetencije i osobine: kreativna, poduzetna, snalažljiva, marljiva, savjesna, odgovorna, brižna, empatična i profesionalna. Njeguje humorističan duh, kolegijalno ponašanje te izgrađuje kvalitetne odnose s ostalim članovima kolektiva. Kontinuirano traga za novim i drugačijim pristupima te alternativnim rješenjima problema.

Stručni interesi: kvalitativna metodologija u radu, osobito etnografska istraživanja, gradbena teorija, studija slučaja. Iako najviše koristi metodologijsku strategiju akcijskog istraživanja veliki fokus je na boljem razumijevanju analize podataka u istraživanju, vjerodostojnosti i pouzdanosti u provođenju, ali dubljem razumijevanju konteksta i učeće kulture svog radnog mjesta, veliki interes je na kognitivnim stilovima učenja djece.

OBJAVLJENI RADOVI

– Kao znanstveni prilog radu odgajateljica je objavila svoje akcijsko istraživanje „Uloge odgajatelja u poticanju simboličke igre djece rane dobi“ u znanstvenoj monografiji „ Promjene u RPOO-u-RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno“ na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu, gdje je bila aktivni izlagač u svrhu promocije kvalitetne odgojno-obrazovne prakse svoga vrtića

–  Odgojiteljičin stručni rad u kojem joj je koautor kolegica i odgojiteljica Marija Sokolić pod nazivom „Prostorno-materijalno okruženje kao podrška razvoju kvalitetnih socijalnih interakcija“, objavljen je u zborniku radova sa znanstveno-stručnog skupa „Zajedno rastemo“ na županijskoj razini

PREDAVANJA- STRUČNI SKUPOVI

– aktivni izlagač na državnom znanstvenom-stručnom skupu koji se održao 2018. godine sa temom „Kontekstualne pretpostavke vrtića za stvaranje prakse kvalitetne refleksije“ uz kolegicu Lanu Jugović (20.4.2018)

–  u organizaciji ENNE-e aktivno izlaganje na međunarodnoj interdisciplinarnoj znanstveno-stručnoj konferenciji sa  temom „Dokumentacija kao sredstvo razumijevanja djece i razvoja kurikuluma“  (21.11.2020.)

– izlaganje  rada na temu-  „Uloge odgajatelja u poticanju simboličke igre djece rane dobi“ na konferenciji „Integrirano učenje u odgojno-obrazovnom radu“ u organizaciji Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta u Rijeci (6.6 2022.)

– aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu “Promjene u RPoo-u-RPoo kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno” (11.i 12.11. 2021)