Sonja Kereš

Sonja Kereš

bacc. praesc. educ.

Sonja Kereš, bacc. praesc. educ. od 2010. g.

DODATNO OBRAZOVANJE

 • Sudjelovala sam na različitim skupovima i radionicama kao oblik individualnog usavršavanja u vrtiću, kao i na seminarima organiziranim od strane drugih ustanova.
 • Aktivno pišem članke za e-časopis D.V. “Sesvete” .
 • Položila sam u kolovozu 2022. u Školi stranih jezika “Intellecta” engleski jezik na jezičnoj razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviri za strane jezike.
 • Certificirani baby signs odgojitelj
 • Završena edukacija u Stručnom-razvojnom centru “Rana stimulacija osjetila-senzorna integracija”

INTERESI I VJEŠTINE

 • Jačanje osobnih i profesionalnih kompetencija u svim aspektima.
 • Pisanje članaka za Školske novine, E-časopis “Kroz prozor vrtića”
 • Sudjelovanje na različitim likovnim izložbama.
 • Vođenje stručnih radionica u i van vrtića.
 • Otvorena sam za izazove koji mogu pridonijeti pozitivnoj promjeni i podići razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.
 • Povećani interes iskazujem za pisanje stručnih članaka, radu na dječjim likovnim izložbama.