Sanja Bogovčič

Sanja Bogovčič

Mag. praesc. educ., odgojiteljica mentorica, s certifikatom za izvođenje programa ranog učenja stranog jezika

Sanja Bogovčič, mag. praesc. educ., s certifikatom za izvođenje programa ranog učenja stranog jezika, mentor

 • Zaposlena je kao odgojiteljica cjelodnevnog posebnog programa ranog učenja njemačkog jezika u Dječjem vrtiću Gajnice.
 • Kroz vrednovanje uspješnosti rada u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi napredovala je u više zvanje mentora.
 • Težeći za profesionalnom primjenom suvremenih metoda i inovacija rada prepoznaje važnost akademskog doškolovanja. Nastavlja učenja kao polaznica poslijediplomskog specijalističkog studija na UFZG, Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici s ciljem stjecanja dodatnog akademskog naziva Sveučilišni specijalist savjetnik obitelji, djece i mladih.
 • Sustavno analizira praksu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, prati hrvatske i
  međunarodne dokumente obrazovne politike te uspoređuje implementacije novih
  spoznaja.
 • Sudjeluje na unaprjeđenju sustava obrazovanja tako što je odlukom Ministra MZO-a imenovana za člana radne skupine u izradi Nacrta prijedloga Nacionalnog kurikuluma predškole.
 • Prepoznaje važnost razumijevanja europske dimenzije u metodama rada, te koristeći njemački jezik kao radni jezik, nesebično dijeli iskustvo s drugima prezentiranjem po državnim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama rezultate istraživanja vlastite odgojno-obrazovne prakse s prikupljenom dokumentacijom postignuća rada s djecom.
 • Predavač je u Stručno–razvojnom centru Dječjeg vrtića Gajnice za stručne suradnike i odgojitelje drugih vrtića.
 • Zbog prepoznate važnosti razvoja znanstvene pismenosti od najranije dobi kroz suvremeni kvalitetni suživot djece i odraslih u ustanovi, kritički analizira nove znanstveno-stručne literature i diskurse te produbljuje svojim suautorstvima u stručnim i znanstvenim radovima.
 • Kao izvrsni praktičar prepoznaje interese djece i kontinuirano je mentor djeci za sudjelovanje na raznovrsnim kulturnim manifestacijama, kreativnim izložbama otvorenim za javnost, smotrama kao i na natjecanjima s zapaženim postignućima i osvojenim rezultatima.
 • U cilju promoviranja multisenzoričkog ranog učenja njemačkog jezika umrežava i mobilizira kreativne sposobnosti djece, roditelja, zaposlenika i društvene zajednice.