Melani Trbušić

Melani Trbušić

odgojiteljica mentorica, s certifikatom za izvođenje programa ranog učenja stranog jezika

Melani Trbušić, odgojiteljica predškolske djece, s certifikatom za izvođenje programa ranog učenja stranog jezika, mentor

 • Odgojitelj predškolske djece u Posebnom programu ranog učenja njemačkog jezika u Dječjem vrtiću Gajnice, Zagreb
 • Vrednovanjem odgojno obrazovnog djelovanja promovirana je u više zvanje mentora
 • Certifikat: stručno-kompetentna i osmišljena provedba likovnog rada s djecom, Studio Belam, d.o.o. za izražajno kreativni rad djece, mladih i odraslih
 • Goethe Zertifikat B2 Goethe Institut
 • Stručno usavršavanje za program ranog učenja stranoga jezika u dječjem vrtiću
 • Stručno razvojni centar za rano učenje njemačkog jezika. Edukacija u sklopu Stručno razvojnog centra za rano učenje stranog jezika Dječjeg vrtića Tatjane Marinić kroz 6 modula, 2 hospitacije
 • Intrinzičnom motiviranošću za rad s djecom i drugim ljudima različite dobi, uviđa
  mogućnosti djelovanja stečenih specifičnih kompetencija i osobnog stila za shvaćanje djeteta u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštivanje jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog pojedinca
 • Osobni profesionalni razvoj zastupa i provodi kontinuiranim aktivnim pristupanjem
  stručnim usavršavanjima, kao i promišljanjima i analiziranjem raznolike stručne literature, motivirajući i druge na važnost stručnog usavršavanja u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i učenja, implementirajući nova znanja u provedbi vlastite odgojno-obrazovne prakse
 • Suvremenim metodama rada i novim spoznajama, isprepliće rano učenje njemačkog jezika s esencijalnim izvorima multisenzoričkog učenja izražavajući uz vlastite poticaje i podržavajući mogućnosti ostvarivanja punog potencijala i kreativnosti svakog sudionika
 • Profesionalna iskustva spremno dijeli unutar ustanove i šire, tako i prezentiranjem svojeg rada na državnim i međunarodnim skupovima i konferencijama, spremno i odvažno koristeći i njemački jezik
 • U stručno razvojnom centru za provedbu programa “Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija” vrtića Gajnice sudionicima izlaže svoju praksu
 • Svoje profesionalne stavove, promišljanja i osobna izvorna istraživanja prakse objavljuje u stručnim radovima u kojima je suautor
 • U suvremenom shvaćanju djeteta dokumentiranjem omogućava vizualizaciju načina na koji se dijete razvija i uči, ujedno intenzivno tragajući oslobađanje njegova unutarnjeg kreativno-stvaralačkog svijeta opusom angažmana i u kulturološkim natjecanjima, gdje su dostignute zapažene ocjene, priznanja i nagrade
 • Izgrađuje i održava recipročne odnose suradnje s roditeljima na partnerskoj razini, s djelatnicima unutar ustanove i šire. S težnjama doprinosa u ranom učenju
  stranog/njemačkog jezika na multisenzoričkim temeljima aktivno se angažira u postizanju kvalitetnijeg i intenzivnijeg sudjelovanja i lokalne zajednice i drugih akademskih institucija