Teachers

Antonija Vukašinović

Antonija Vukašinović

mag. praesc. educ., doktorandica, asistentica
Tea Resanović

Tea Resanović

Pedagoginja, kreator EduList.online platforme
Svetlana Novaković

Svetlana Novaković

doc. dr. sc., profesorica na Učiteljskom fakultetu, odsjek Petrinja
Barbara Kušević

Barbara Kušević

izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Lana Kihas Pranjić

Lana Kihas Pranjić

mag. praesc. educ., mentorica, autorica, koordinatorica konferencija
Petra Gotal

Petra Gotal

mag. praesc. educ., savjetnica, doktorandica, mentorica, autorica
Tea-Marija Šantić

Tea-Marija Šantić

Odgajateljica i psihoterapeutkinja pod supervizijom u edukaciji
Sara Novak

Sara Novak

Stručna suradnica mentorica pedagoginja, psihoterapeutkinja pod supervizijom