Teachers

dr.sc. Mia Roje Đapić

dr.sc. Mia Roje Đapić

dr.sc., klinička psihologinja, integrativna psihoterapeutkinja i terapeutkinja za djecu i mlade
Antonija Vukašinović

Antonija Vukašinović

mag. praesc. educ., doktorandica, asistentica
Tea Resanović

Tea Resanović

Pedagoginja, kreator EduList.online platforme
Svetlana Novaković

Svetlana Novaković

doc. dr. sc., profesorica na Učiteljskom fakultetu, odsjek Petrinja
Barbara Kušević

Barbara Kušević

izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Lana Kihas Pranjić

Lana Kihas Pranjić

mag. praesc. educ., mentorica, autorica, koordinatorica konferencija
Petra Gotal

Petra Gotal

mag. praesc. educ., savjetnica, doktorandica, mentorica, autorica
Tea-Marija Šantić

Tea-Marija Šantić

Odgajateljica i psihoterapeutkinja pod supervizijom u edukaciji