SIMBOLIČKA IGRA NIJE SAMO “ONI SE NEŠTO TAMO IGRAJU -KAO DA-” (KAKO PRODUBITI AKTIVNOSTI?)