Silvija Kaderžabek, eduMagazin

Silvija Kaderžabek, eduMagazin

Završila je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, smjer predškolski odgoj.
Završila je edukaciju Montessori programa za djecu u dobi do treće godine te radi kao
odgojiteljica u Montessori skupini.
Sudjelovala je u projektima „Mala gospodarska abeceda”, „Nadzirano četkanje zubi” te
„Večer matematike 2022.”.
Održala je predavanja za odgojiteljice u matičnom vrtiću te izlaganje na 2.konferenciji „Pred
mojim očima rasteš”, na temu „Djetetov prvi rječnik ili kako smo potaknuli govor u ranoj dobi?”.
Kooautorica je priručnika „Razvojna raketa” i „Interkulturalnog memorija” u izdanju KoHo
pedagogije.
Volontirala je u udruzi Smiješ za sve u projektu „Laku noć, pričoljupci” te je trenutno u procesu
izdavanja svoje prve vlastite slikovnice.