GRANICE U ODGOJU: KADA? KAKO? KOLIKO?

Last updated: 04/09/2022
Current Status
Not Enrolled
Price
295 KN
Get Started
Edukacija
Materials

Koraci za prijavu na edukaciju:
1. Ispuni OBRAZAC ZA PRIJAVU
2. Javljamo se tebi ili ustanovi s podacima za uplatu 
3. Nakon uplate, u roku od 24 h omogućen vam je pristup edukaciji (a često i puno prije)

Kako ću dobiti pristup edukaciji?
1. Potrebno je registrirati se na EduList kako bi vam otvorili korisnički račun (u izborniku pod PRIJAVA -> Register”) – ukoliko već niste
2. Za pristup edukaciji trebate biti prijavljeni sa svojim korisničkim računom na stranici
3. Ako ste prijavljeni i dali smo Vam pristup, ovo ne bi smijeli vidjeti :D, prijavite se i uživajte u edukaciji
4. Potvrdu o sudjelovanju dobivate na kraju edukacije, s imenom i prezimenom s kojim ste se registrirali

Teorijsko-iskustvena edukacija sa interakivnim materijalom

 • Zdrava i potrebna doza granica
 • Stilovi odgoja unutar ustanove i stilovi roditeljstva
 • Krajnosti u odgoju
 • Granice i rutine kao točke sigurnosti djeteta
 • „Strah“ od plakanja i povezanost s preuzimanjem odgovornosti odraslih
 • Vaši primjeri uz naše savjetovanje i na kraju – zajedničko rješenje situacije

LITERATURA

 • Bašić, J., Ferić, M., Kranželić, V. (2002) Razumijevanje djetetovih potreba. Zrno, 14 (50-51), 37.-39.
 • Bergmann, W. (2009) Disciplina bez straha. Zagreb: Naklada Slap
 • Brooks, J. B. (2001) Parenting. 3rd edition. London: Mayfield Publishing Company
 • Brooks, J. B. (2011) The Process of Parenting. New York: McGraw-Hill Higher Education
 • Buljan-Flander, G., Kocijan Hercigonja, D. (2003) Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb: Marko M. usluge
 • Buljan-Flander, G., Karlović, A. (2004) Odgajam li dobro svoje dijete: savjeti za roditelje. Zagreb: Marko M. usluge d.o.o
 • Edwards i dr. (1998) The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach – Advanced Reflections. London: Ablex Publishing Coorporation
 • Holden, G. W. (2010) Parenting: A Dynamic Perspective. Thousand Oaks: SAGE
 • Lauer, R.H., Lauer, J. C. (1994) Marriage and Family: the Quest for Intimacy. Madison, Wis.: Brown & Benchmark
 • Ljubetić, M. (2004) Samoprocjena i procjena pedagoške kompetentnosti roditelja (doktorska disertacija). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ljubetić, M. (2007) Biti kompetentan roditelj. Zagreb: Mali profesor
 • Ljubetić, M. (2011) Stabilna obitelj i poželjno roditeljstvo u kaotičnom svijetu – (moguća) stvarnost ili iluzija? U: Maleš, D. (ur.) Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet; Zavod za pedagogiju, 67.-96.
 • Ljubetić, M. (2012) Nosi li dobre roditelje roda?! – odgovorno roditeljstvo za kompetentno dijete. Zagreb: Profil International
 • Ljubetić, M. (2013). Kompetencije i autoritet odgojitelja u funkciji razvoja autonomije djece i oblikovanja demokratske kulture ustanove. U: Hrvatić, N.; Klapan, A. (ur.) (2013). Pedagogija i kultura: svezak 1. Hrvatsko pedagogijsko društvo: Zagreb
 • Milanović, M. (ur.), (1997) Pomozimo im rasti: priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja u programu psihosocijalne potpore djeci predškolske dobi. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske
 • Milanović, M. i sur. (2001) Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Zrnoprint
 • Pećnik, N. (2006). Prilog odbacivanja tjelesnog kažnjavanja djece. Dijete i društvo, 8, 177-199.
 • Rosić, V., Zloković, J. (2002) Prilozi obiteljskoj pedagogiji. Rijeka: Graftrade
 • Sandahl, I., Alexander, J. J. (2017) Danski odgoj djece. Zagreb: Egmont
 • Sears, W., Sears, M. (2010) Povezujuće roditeljstvo: priručnik za razumijevanje i odgoj vašeg djeteta. Zagreb: Mozaik knjiga
 • Shaw, R., Wood, S. (2009) Epidemija popustljivog odgoja: zašto su djeca nevesela, nezadovoljna, sebična – te kako im pomoći. Zagreb: V.B.Z
 • Sindik, J. i Veselinović, Z. (2008). Karakteristike nasilje nad djecom i između djece predškolske dobi. Vladimir Kolesarić (Ur.), Zbornik radova sa skupa Nasilje nad djecom i među djecom (str. 299-318). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet.
 • Slunjski, E. (2013). Kultura mišljenja i pozicioniranje autoriteta u ranom odgoju i obrazovanju. U: Hrvatić, N.; Klapan, A. (ur.) (2013). Pedagogija i kultura: svezak 1. Hrvatsko pedagogijsko društvo: Zagreb
 • Stričević, I. (2011) Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe obrazovanja roditelja. U: Maleš, D. (ur.) Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet; Zavod za pedagogiju, 125.-153.
 • Vešliga, I. (2020) Promjene u stavovima prema fizičkom kažnjavanju djece u Hrvatskoj zadnjih petnaest godina. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, 2020.
 • Žakula Desnica, T. (2010). Tjelesno nasilje roditelja nad djecom, Daniela Šincek (Ur.), III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja Psihosocijalni aspekt nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici (str. 187- 201). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet.
 • https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/rijec-ravnateljice/ljubav-i-granice-u-odgoju-djeteta/ (01.02.2021.)
 • https://www.vrtic-smijesak.com/granice-u-odgoju/ (01.02.2021.)
 • https://www.harfa.hr/kako-djeca-ispituju-granice-i-sto-od-njih-uce/ (01.02.2021.)
 • https://vrtic-bubamara-kneginec.hr/2020/05/15/postavljanje-granica-i-disciplina-bez-drame-u-odgoju-djeteta/ (01.02.2021.)
 • https://ceti.hr/kako-umiriti-ljuto-dijete/ (01.02.2021.)