POZIV STUČNJACIMA do 07.05. – Konferencija “Pred mojim očima rasteš”

POZIV STRUČNJACIMA
Online KONFERENCIJA „Pred mojim očima rasteš“
21.-23.10.2021.

PRIJAVI SE KAO AUTOR OVDJE | PRIJAVI SE KAO SUDIONIK OVDJE

Pozivamo odgojno-obrazovne djelatnike (odgojitelje, stručne suradnike, ravnatelje) iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i sveučilišne profesore i studente poslijediplomskih studija na aktivno sudjelovanje na skupu (pisanje rada i izlaganje) te roditelje i sve zainteresirane za sudjelovanje.

PODRUČJE: rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Konferencija stručno-popularnih radova, izlaganja i video sadržaja. Odabrani sadržaji Konferencije bit će objedinjeni unutar multimedijalne e-knjige.
Organizacijski odbor: Tea Resanović, mag. paed. (EduList, https://edulist.online/), Daria Antonović, bacc. univ. praesc. (EduList, Roditeljstvo bez tabua, https://www.roditeljstvo-bez-tabua.com/)
CILJ KONFERENCIJE: pružiti priliku kompetentnim stručnjacima da kreiraju odgojno-obrazovni sadržaj iz polja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, prema tematskim cjelinama, u cilju širenja svijesti i suvremenih odgojnih spoznaja među širom stručno-popularnom publikom (stručnjaci, roditelji i zainteresirani).
Također se konferencija bazira i na pružanju rekreativnih sadržaja, u smislu širenja svijesti i prevencije sjedilačkog načina života (i za djecu i za odrasle).
TEMATSKE CJELINE KONFERENCIJE:

 • ODNOS ODRASLI↔DIJETE kao polazište cjelokupnog odgojnog djelovanja (odrasli kao podrška, model djetetu, promatrač, motivator i stimulator razvoja djeteta, autoritet temeljen na povjerenju i izgradnji odnosa, prilike za osnaživanje i osamostaljivanje djeteta)
 • Pravo na INDIVIDUALNOST ODGOJNOG STILA u skladu s dobrobiti djeteta (individualnost odraslog i djeteta, procjena i uvažavanje djetetovih potreba, krajnosti u odgojnim stilovima)
 • REFLEKSIJA I SAMOREFLEKSIJA ODRASLIH (balansiranje između društvenih očekivanja, idealnih slika i odgojne stvarnosti; odnosno osvještavanje razine vlastitog djelovanja te težnja poboljšanju, učenju i uvijek najboljem interesu djeteta)
 • JE LI NAM POTREBNA „ŠKOLA ZA RODITELJE“? (pedagoško obrazovanje roditelja i rad na sebi kao dio suvremenog roditeljstva, kada i kako roditelju približiti konkretne odgojne spoznaje)
 • NEKI NOVI KLINCI DIGITALNOG DOBA (sigurni načini korištenja medija i ekrana u ranom i predškolskom periodu, pomirivanje digitalnog i stvarnog svijeta kroz odgojno djelovanje)
 • PREVENCIJA SJEDILAČKOG NAČINA ŽIVOTA (poticanje zdravih navika i načina života, značaj prirode i boravka na otvorenom za dječji razvoj)
 • NAČINI SUDJELOVANJA
  a) AKTIVNO: Plenarno izlaganje, rad i izlaganje, radionica, prikaz iskustava dobre prakse
  b) SUDIONIK-POLAZNIK
  KOTIZACIJE ZA SUDIONIKE
 • Autori i izlagači ne plaćaju kotizaciju za Konferenciju
 • ZA SUDIONIKE: 480 HRK (uključuje 3 dana konferencije, multimedijalni e-book, besplatan rekreativni sadržaj, pristup snimci konferencije narednih 30 dana)
  RANE KOTIZACIJE: uplate do 24.05. 380 HRK
  KASNE KOTIZACIJE: uplate nakon 24.05. 480 HRK
  POPUSTI: prijavljeno 3 ili više osoba iz iste ustanove / grupe 50 HRK po osobi

UPUTE ZA AUTORE I IZLAGAČE

 • Autori ne plaćaju kotizaciju za Konferenciju te dobivaju multimedijalnu e-knjigu
 • Naslov multimedijalne e-knjige: „Pred mojim očima rasteš“ (stručno-popularni tekstovi o odgoju, razvoju i djetinjstvu)
 • Sažetak treba sadržavati kratki sadržaj poglavlja s naznačenim ciljem, najvažnijim rezultatima i zaključcima koji će biti prezentirani (1.000 do 2.000 znakova).
 • Uz sažetak na hrvatskome jeziku potrebno je dostaviti i do pet ključnih riječi, navedenih abecednim redom.
 • Sažeci se dostavljaju u elektroničkome obliku u MS Word dokumentu na sljedeću e-mail adresu: upit@edukonferencija.info
 • Za radionice i primjere dobre prakse dostavlja se naziv i voditelj/i radionice; ciljana skupina i okvirni broj polaznika; trajanje radionice; ciljevi iskazani kompetencijama/ishodima koje će steći polaznici; razrađene aktivnosti u kojima će sudjelovati polaznici u svrhu ostvarenja planiranih ishoda; metode i oblici rada. Prijave i sažeci radionica zaprimaju se u MS Word dokumentu na e-mail upit@edukonferencija.info

Slanje sažetka poglavlja do 07.05.2021.
Obavijest o prihvaćanju sažetka poglavlja do 17.05.2021.
Rane kotizacije za sudionike (autori ne plaćaju) do 24.05.2021.
Slanje cjelovitih poglavlja na recenziju do 30.06.2021.
Povratna informacija recenzije cjelovitog poglavlja do 23.08.2021.
Slanje video uradaka do 15.09.2021.

ODABIR TEME I PRIJAVA UNUTAR TEMATSKE CJELINE

 • Rad se prijavljuje unutar tematske cjeline
 • Unutar svake cjeline bit će odabrano nekoliko radova za objavu unutar priručnika i za izlaganje na Konferenciji (odabrani autor ujedno je i izlagač)
 • Autor predlaže konkretan naslov poglavlja (vezan za pojedinu tematsku cjelinu) koji se objavljuje u multimedijalnoj e-knjizi, zajedno s popratnim video uratkom (maksimalno trajanje 10 minuta)
  SMJERNICE ZA PISANJE RADA
 • Autori pišu multimedijalni stručni rad: rad sastavljen od teksta i video materijala
 • Rad je autorsko djelo autora
 • Veličina tekstualnog djela rada: 3-5 kartica teksta (1 kartica teksta = 1.800 znakova s razmacima)
 • Rad sadržava i audiovizualne materijale: video materijal (jedan ili više njih) u trajanju do 10 minuta
 • Audiovizualni materijali mogu biti snimanje samo autora, ili snimanje prezentacije (ekrana uređaja koji emitira prezentaciju i kameru dok autor priča – detaljne upute za to dobivaju oni čiji sažetci se izaberu), na koje autor rada polaže autorska prava
 • Rad može sadržavati i vizualne materijale: fotografije i ilustracije na koje autor rada polaže autorska prava
 • Stil pisanja treba odgovarati karakteru stručnog rada, no poželjno je i da sadrži elemente popularnog stila jer je namijenjen široj publici
 • Teme se obrađuju na način povezivanja suvremenih spoznaja, potencijalno s praktičnim pojašnjenjima i primjerima
 • Referiranje i literatura: Popis svih bibliografskih jedinica u literaturi potrebno je numerirati
 • Primjenjuje se harvardski sustav referiranja i navođenja bibliografskih jedinica. U popis literature potrebno je uvrstiti samo one bibliografske jedinice temeljem kojih je rad napisan. Ako se u radu navode tuđe misli, rečenice ili sintagme, izvor je potrebno navesti u tekstu, a ne u bilješkama na dnu stranice ili na kraju rada (npr. Bašić, 2011: 19). Popis literature potrebno je navesti abecednim redom po prezimenima autora. Za internetske izvore potrebno je navesti datum preuzimanja izvora.
  a) knjiga
 • Slunjski, E. (2015). Izvan okvira. Zagreb: Element d.o.o.
  b) poglavlje u knjizi
 • Bašić, S. (2015). Svrha i osnovna obilježja pedagoškog odnosa. U: Opić, S., V. Bilić, M. Jurčić (ur.), Odgoj u školi. (11-44). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  c) članak u časopisu
 • Buterin, M., Jagić, S. (2014). Odrednice stavova hrvatskih srednjoškolaca prema kulturnim različitostima, Školski vjesnik. 63 (4): 515-530.
  d) članak u zborniku radova
 • Nenadić Bilan, D. (2014). Kreativnost u Reggio pedagogiji. U: Bacalja, R., K. Ivon (ur.). Dijete i estetski izričaj (7-36). Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.
  e) doktorska disertacija
 • Karamatić Brčić, M. (2013). Organizacija, sadržaji i način provođenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • f) internetski izvori (navode se na kraju popisa literature)
 • URL1: Obrazovanje za održivi razvoj – Agencija za odgoj i obrazovanje.
  http://www.azoo.hr/images/izdanja/OOR 2011 web.pdf; Posjećeno 15. prosinca 2015.
 • URL2: Vinka Uzelac, Lidija Vujičić (ur.) (2008). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Lifelong Learning for Sustainalbe Development. Svezak 1. Rijeka: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci. http://www.ufri.uniri.hr/data/book 1.pdf; Posjećeno 20. prosinca 2015.

PROCES ODABIRA RADOVA ZA OBJAVU UNUTAR MULTIMEDIJALNOG PRIRUČNIKA I IZLAGANJE NA KONFERENCIJI

 • Sažeci poglavlja se šalju do 07.05.2021. kao MS Word dokument
 • Uz radove je potrebno dostaviti i kratki životopis autora
 • Radove pregledava organizacijski odbor Konferencije i recenzent
 • Informaciju o prihvaćenim radovima unutar svake cjeline autori će dobiti do 17.05.2021.; uz informacije o prihvaćenim radovima, autori će dobiti i smjernice za doradu tekstualnog i audiovizualnog djela
 • Priručnik će biti objavljen zadnji dan Konferencije i dobit će ga svi sudionici Konferencije
  RASPORED ODVIJANJA KONFERENCIJE:
  Dnevni raspored Konferencije: 21. i 22.10. od 17:30-21 h, osim zadnjeg dana, 23.10. od 9-13:30 h
  Detalji izlaganja i satnica odvijanja izradit će se sukladno prijavljenim cjelovitim radovima.

S poštovanjem,
Organizacijski odbor Konferencije,
Tea Resanović, mag. paed.

Daria Antonović, bacc. praesc. edu.

Kontakt: upit@edukonferencija.info
https://edukonferencija.info/
Zaprati na Facebooku – Pred mojim očima rasteš

Organizator:
EduList, obrt za poduku i savjetovanje
Novačka cesta 23, Novaki
10431 Sveta Nedelja
MB 98220586
OIB 34057887170
IBAN HR0523600001102900562
Kontakt: tea@edulist.online